Δέλτα του Έβρου

Το Εθνικό Πάρκο Δέλτα Έβρου σχηματίζεται στις εκβολές του ποταμού Έβρου και συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους βιοτόπους της Ευρώπης. Τα νερά και τα φερτά υλικά του ποταμού, μαζί με την δράση της θάλασσας, σχημάτισαν και εξακολουθούν να διαμορφώνουν ένα πολύπλοκο Δέλτα με μεγάλη ποικιλία βιοτόπων, όπου βρίσκει καταφύγιο ένας μεγάλος αριθμός ειδών φυτών και ζώων. Το έδαφός του είναι εξαιρετικά γόνιμο και καλλιεργείται από τους αγρότες της περιοχής των Φερών στους οποίους είναι γνωστό από παλιά ως Γκιαουραντας (άπιστο νησί).